Příručka pro pořadatele - Python v ČR

Documentation Status

Tato příručka je komunitní projekt českých Pythonistů. Jejím cílem je poskytnout materiály a know-how pro pořadatele a částečně i účastníky (např. kouče) různých akcí, jako jsou srazy, workshopy, kurzy.

Příručka je tvořena jako otevřená, do jejího zdrojového kódu a textů může navrhovat změny kdokoliv přes GitHub. Za touto příručkou stojí Pyvec, neziskovka podporující v ČR aktivity kolem programovacího jazyka Python.