Jak přispívat?

  • GitHub repozitář
  • Příručka je napsána v reStructuredText a postavená nad Sphinx a Read the Docs.
  • Po naklonování repozitáře stačí nainstalovat závislosti z requirements.txt a potom lze HTML vytvořit přes make html.
  • Prohlédnout si výsledek lze tak, že si nad vygenerovaným HTML spustíme server pomocí cd ./_build/html/ && python -m http.server a potom se v prohlížeči podíváme na adresu http://localhost:8000/.